Fara í efni

Sérfræðingur hjá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Fréttir Störf í boði

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa hjá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga en sjóðurinn er hluti af skrifstofu sveitarstjórnarmála í ráðuneytinu. 

Helstu verkefni og ábyrgð

Sérfræðingnum er ætlað að vinna að útreikningi framlaga sjóðsins, að greiningum, upplýsingaöflun og framsetningu tölfræðiupplýsinga og gerð reiknilíkana. Jafnframt er sérfræðingnum ætlað að kom að verkefnum er snúa að rekstri sjóðsins og ritun fundargerða ráðgjafarnefndar sjóðsins.  

Hæfniskröfur

  • Háskólamenntun á sviði viðskipta, hagfræði eða sambærilegt
  • Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
  • Góð þekking á málefnum sveitarfélaga æskileg
  • Góð reynsla af vinnu með fjárhagsupplýsingar
  • Mjög góð kunnátta í excel bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga og gerð líkana
  • Góð íslenskukunnátta og hæfni í framsetningu upplýsinga
  • Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt, sem og í hóp
  • Þjónustulund, jákvæðni og góð hæfni í samskiptum
  • Drifkraftur, metnaður og skipulagshæfileikar

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins hafa gert.

Athygli er vakin á því að í samræmi við byggðastefnu stjórnvalda er stafið auglýst án staðsetningar. 

Ráðuneytið hvetur einstaklinga óháð kyni til að sækja um starfið. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 28.06.2021

Nánari upplýsingar veitir

Guðný Elísabet Ingadóttir - gudny.e.ingadottir@srn.is - 5458200

Smelltu hér til að sækja um starfið