Fara í efni

Fiskeldi

Fiskeldi
Fiskeldi er umhverfisvæn atvinnugrein sem skapað getur umtalsverð útflutningsverðmæti fyrir land og þjóð og haft í för með sér jákvæða íbúaþróun. Kolefnisspor sjókvíeldis er svipað og við veiðar á villtum fiski og lægra en í flestri annarri framleiðslu á dýraafurðum til manneldis. Áhersla á fiskeldi rímar því vel við áherslur umhverfisvottaðra sveitarfélaga á Vestfjörðum.  

Fiskeldi hefur í Sóknaráætlun Vestfjarða verið skilgreint sem áhersluþáttur og verkefni Vestfjarðastofu er að styðja við uppbyggingu atvinnugreinarinnar með hagsmunagæslu, atvinnuþróun og nýsköpun. 

Fiskeldi er einn helsti vaxtarbroddur atvinnvinnulífs á Vestfjörðum. Helst hagsmunamál Vestfjarða er að byggja upp sjálfbæra atvinnugrein þar sem lagarammi greinarinnar og tekjustofnar sveitafélaganna eru skýrir.  Ef framleidd verða 51.000 tonn á Vestfjörðum eins og áætlanir gera ráð fyrir má gera ráð fyrir 640 beinum störfum og 390 óbeinum og afleiddum störfum á Vestfjörðum. Það eru spennandi tækifæri í greininni hvað varðar fjölbreytt störf þar sem greinin spannar fjölda fræði- og tæknigreina og Vestfirðir gætu snúið vörn í sókn og byggt upp öfluga innviði.  

Hjá Vestfjarðastofu hefur verið lögð áhersla á að fylgjast með þróun fiskeldisgreinarinnar. Til að fá mælanleg gögn vann RHA viðhorfskönnun þar sem Vestfirðingar voru spurðir um fiskeldi og KPMG vann nýja greiningu á áhrifum fiskeldis fyrir Vestfirði vorið 2021 í samstarfi við Vestfjarðastofu. Til að efla samtalið um greinina voru haldnir fiskeldisfundir á Patreksfirði og Ísafirði í september 2021 og var þáttaka fyrirtækja og íbúanna góð.

Tengdar fréttir