Fara í efni

Svæðisskipulag Vestfjarða

Svæðisskipulag Vestfjarða
Svæðisskipulag er sameiginleg stefna tveggja eða fleiri sveitarfélaga um byggðaþróun og þá þætti landnotkunar sem talin er þörf á að samræma vegna sameignlegra hagsmuna hlutaðeigandi sveitarfélaga.

Svæðisskipulag er lögformlegt ferli sem tryggir aðkomu almennings og hagsmunaaðila, auk þess að vera ákveðin skuldbinding hlutaðeigandi sveitarfélaga.

Gerð svæðisskipulags fyrir Vestfirði, byggir á ályktun 67. Fjórðungsþing Vestfirðinga að hausti sem haldið var á Patreksfirði 8.-10. september 2022 og beinir þeim tilmælum til stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga að láta hefja vinnu við gerð svæðisskipulags fyrir Vestfirði hið fyrsta. Segir síðan í ályktunni að

„Svæðisskipulagið marki meginstefnu og langtímaframtíðarsýn í umhverfis- og byggðamálum Vestfjarða, þar sem hagsmunir sveitarfélaganna fari saman til að stuðla að uppbyggingu Vestfjarða sem landfræðilegri, hagræni og félagslegri heild sem styrkir byggðaþróun á Vestfjörðum til framtíðar.“

Öll aðildarsveitarfélög Fjórðungssambands Vestfirðinga þ.e. Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Strandabyggð, Reykhólahreppur, Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur, Ísafjarðarbær, Bolungarvíkurkaupstaður og Súðavíkurhreppur samþykktu aðild að svæðisskipulagsnefnd í maí og júní 2023. Nefndin kom saman til fyrsta fundar þann 7. október 2023 þar sem samþykkt var útboð á gerð svæðisskipulags og var verkefnið boðið út í byrjun janúar 2024.  Lægst bjóðandi voru VSÓ ráðgjöf og Urbana ehf og gengið var frá samningi við þá í febrúar á grundvelli samþykkis útboðsins. 

Skipulagssvæði tekur til alls lands og strandsvæðis framangreindra sveitarfélaga eða svæði nær frá Brekkuá í Gilsfirði að vestan og austur um að Stikuhálsi milli Bitru og Hrútafjarðar. Í þessum sveitafélögum eru þéttbýliskjarnarnir eftirfarandi, Drangsnes, Hólmavík, Reykhólar, Patreksfjörður, Tálknafjörður, Bíldudalur, Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Bolungarvík, Hnífsdalur, Ísafjörður í Skutulsfirði og Súðavík.

Sveitarfélög á Vestfjörðum sem standa að gerð svæðisskipulags eiga samstarfi í gegnum aðild sína að Fjórðungssambandi Vestfirðinga og með beinni eða óbeinni aðild að stefnuskjölum er varða hagsmuni alls landshlutans. Fjórðungssamband horfir til að víðtæks samspils með fyrirliggjandi stefnuskjölum við gerð svæðisskipulagsins.