Fara í efni

Menntaskólinn á Ísafirði – Framhaldsskólakennari í sögu og upplýsingatækni

Störf í boði

Menntaskólinn á Ísafirði leitar eftir kennara til afleysingar fyrir næsta skólaár í sögu og upplýsingatækni. Starfshlutfall er 100%. Menntaskólinn á Ísafirði er framsækinn framhaldsskóli á Vestfjörðum. Skólinn hefur sett sér stefnu um leiðsagnarnám og fjölbreytta kennsluhætti. Kennari vinnur sjálfstætt með stuðningi öflugs teymis kennslusviða við skólann og vinnur að umbótum í skólastarfi í samstarfi við annað starfsfólk skólans.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Starfslýsing kennara er ítarlega skilgreind í gæðahandbók á heimasíðu skólans, www.misa.is. Helstu verkefni eru:
  • Kennsla áfanga í sögu er meginviðfangsefnið en upplýsingatækni að auki.
  • Að skapa hvetjandi námsumhverfi fyrir nemendur
  • Þátttaka í faglegu starfi og starfsþróun með stöðugar umbætur í skólastarfi að leiðarljósi

Hæfniskröfur

  • Kennari skal uppfylla kröfur um hæfni og menntun kennara sem kveðið er á um í lögum nr. 95/2019 og hafa leyfisbréf sem kveður á um rétt til að nota starfsheitið kennari. Hann skal hafa víðtæka þekkingu og reynslu á þeim fögum sem hann kennir.
  • Reynsla af kennslu eða starfstengdri leiðsögn er æskileg. Kennari skal hafa skipulagshæfileika, drifkraft og frumkvæði til að leysa vel þau verkefni sem falla undir starfið. Kennari skal vera hæfur í mannlegum samskiptum og hann skal sýna jákvæða framkomu og viðmót gagnvart nemendum og samstarfsfólki.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem ríkið hefur gert við félag framhaldsskólakennara og stofnanasamningi MÍ. Í samræmi við jafnréttisáætlun skólans er fólk af öllum kynjum hvatt til að sækja um starfið. Umsækjendur þurfa að hafa hreina sakaskrá. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt stuttu kynningarbréfi með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið. Einnig skulu fylgja leyfisbréf og prófskírteini. Tilgreina skal meðmælendur. Umsóknir skulu berast til skólameistara í netfangið jon@misa.is og afrit á aðstoðarskólameistara hildur@misa.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2021.

Nánari upplýsingar veitir

Jón Reynir Sigurvinsson skólameistari - jon@misa.is – 4504400 Hildur Halldórsdóttir aðstoðarskólameistari – hildur@misa.is - 4504400