Fara í efni

Umhverfisstofnun — Sérfræðingur í teymi friðlýsinga og áætlana

Störf í boði

Vilt þú taka þátt í náttúruvernd á Íslandi?

Umhverfisstofnun hefur umsjón með um 130 náttúruverndarsvæðum á Íslandi. Markmið er að tryggja vandaðan undirbúning friðlýsinga og að stjórnunar- og verndaráætlanir varðveiti verndargildi friðlýstra svæða. Áhersla er á vernd líffræðilegrar fjölbreytni. Tilgangurinn er einnig að tryggja þjónustu á svæðunum fyrir gesti sem sækja svæðin heim. Starfsfólk sviðs náttúruverndar stuðlar að jákvæðu viðhorfi í samfélaginu til náttúruverndar og friðlýstra svæða.

Laust er til umsóknar starf sérfræðings friðlýsinga og stjórnunar- og verndaráætlana á sviði náttúruverndar. Í boði er líflegt starf þar sem tækifæri verður til þátttöku í þróun á starfseminnar. Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Hvar má bjóða þér að vinna?Umhverfisstofnun starfar á níu starfsstöðvum um landið. Valið stendur um Hellissand, Patreksfjörð, Ísafjörð, Akureyri, Mývatnssveit, Egilsstaði, Hellu, Hvanneyri og Reykjavík.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Gerð stjórnunar- og verndaráætlana fyrir friðlýst svæði

  • Undirbúningur friðlýsinga

  • Leyfisveitingar á friðlýstum svæðum

Hæfniskröfur

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi

  • Framúrskarandi hæfni í samstarfi og samskiptum

  • Gott vald á íslensku og ensku bæði í ræðu og riti.

  • Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur

  • Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

  • Stafræn verkefni - þekking og geta til að sýna frumkvæði

  • Áhugi á umhverfismálum og náttúruvernd

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Næsti yfirmaður sérfræðingsins er Inga Dóra Hrólfsdóttir sviðsstjóri, en Þórdís Björt Sigþórsdóttir teymisstjóri veitir einnig nánari upplýsingar um starfið auk Þóru Margrétar Pálsdóttur Briem mannauðsstjóra í síma 591 2000.Umhverfisstofnun er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður. Við búum yfir fjölbreyttri sérfræðiþekkingu og höfum tækifæri til að þróast í starfi, m.a. með virkri endurmenntun.Við störfum í teymum, vítt og breitt um landið á 9 starfsstöðvum og eftir vottuðum gæðakerfum. Við erum með jafnlaunavottun, virka umhverfisstefnu og störfum samkvæmt Grænum skrefum, sjá graenskref.is. Vinnuvikan okkar er 36 stundir til reynslu.Við leggjum áherslu á stafræna þróun og tekið er fagnandi á móti nýju fólki sem hefur þekkingu og áhuga á stafrænum lausnum. Sjá nánari upplýsingar um Umhverfisstofnun á umhverfisstofnun.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Gagnkvæmur reynslutími er sex mánuðir við ráðningu. Æskilegt er að starfsmaðurinn geti hafið störf sem fyrst. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 29.01.2024

Nánari upplýsingar veitir

Þórdís Björt Sigþórsdóttir, thordis.sigthorsdottir@umhverfisstofnun.is

Sími: 5912000

Þóra Margrét Pálsdóttir Briem, thora.m.briem@ust.is

Sími: 5912000

Sækja um