Fara í efni

VIRK — Ráðgjafi á Ísafirði

Störf í boði

VIRK leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf ráðgjafa. Um er að ræða mjög krefjandi, fjölbreytt en jafnframt gefandi starf og einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði. Umsækjandi þarf að hafa víðtæka reynslu og þekkingu á einstaklingsráðgjöf og atvinnulífi. Æskilegt er að umsækjandi geti byrjað sem fyrst. Um fullt starf er að ræða en hlutastarf kemur einnig til greina. Skilyrði er mjög góð kunnátta í íslensku. Starfsstöð er á skrifstofu Verkalýðsfélaga Vestfirðinga, Ísafirði.

 

Helstu verkefni og ábyrgð
Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í starfsendurhæfingu og vinnustaði
Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

 

 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar
Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða starfsendurhæfingar
Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
Góð þekking á vinnumarkaði
Hreint sakavottorð
Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

 

 

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2024.Umsóknir óskast fylltar út á alfred.isUmsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar sem á skýran hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur starfsins.

 

Sækja um