Fara í efni

Áhersluverkefni 2021

Vestfjarðaleiðin

 

Markmið 

 • Vinna stendur yfir við þróun ferðaleiðarinnar Vestfjarðaleiðin sem liggur um Vestfirðir og Dali. Unnið hefur verið með breska ráðgjafafyrirtækinu Blue Sail að þróun ferðaleiðarinnar og vinnukistu fyrir aðildarfyrirtæki. Einnig er unnið með almannatengslaskrifstofunni Cohn og Wolfe að mörkun og markaðsaðgerðum í tengslum við verkefnið. 

Verkefnalýsing

 • Vegna Covid-19 hefur röðun verkþátta breyst að einhverju leiti. Í stað vinnustofu og funda var lögð meiri áhersla 2020 á að undirbúa markaðssetningu og kynna verkefnið í gegnum net og samfélagsmiðla. Fyrri hluti árs 2021 var jafnframt nýttur til að vinna að nýrri heimasíðu, og gerð markaðsefnis. Bundnar eru vonir við að með léttingu samkomutakmarkana um mitt ár sé hægt að koma aftur á vinnustofum og fundum í tengslum við verkefnið. 
 • Framkvæmdaraðili: Vestfjarðastofa 
 • Verkefnisstjóri - Díana Jóhannsdóttir og Birna Jónasdóttir

 • Tímarammi - janúar - desember 2021

 • Framlag úr Sóknaráætlun 2021 - Kr. 18.000.000-

 Samfélagssáttmáli Vestfjarða 

 

Markmið

- Gerður verði samfélagssáttmáli milli sveitarfélaga, ríkis og fyrirtækja um uppbyggingu innviða og hagsmunamál er varða fiskeldi á Vestfjörðum fyrir árslok       2021

- Samfélagssáttmáli grundvallist á Strandsvæðaskipulagi Vestfjarða og leggi grunn að Svæðisskipulagi fyrir Vestfirði 

Verkefnalýsing

1. Vestfjarðastofa vinnur með sveitarfélögunum í að finna leiðir að markmiði.  

2. Uppbygging byggð á sameiginlegri sýn: Samkomulag fiskeldisfyrirtækja og sveitarfélaga um sameiginlega sýn á uppbyggingu atvinnugreinarinnar í sátt við umhverfi og samfélag 

3. Auðlindagjöld til svæðsins í formi uppbyggingar innviða : Aðkoma ríkis felist í samkomulagi við sveitarfélög á Vestfjörðum um uppbyggingu innviða til að tryggja samkeppnishæfni svæðisins.  

Tímasett 10 ára áætlun um uppbyggingu innviða sem tryggi samkeppnishæfa umgjörð samfélags og atvinnulífs.  

 • Verkefnisstjóri - Guðrún Anna Finnbogadóttir 
 • Tímarammi - mars - desember 2021
 • Framlag úr Sóknaráætlun 2021 - Kr. 14.000.000-

 Sýnilegri Vestfirðir

 

Markmið 

 • Að standa að 2-3 viðburðum á ári sem stuðla að auknum sýnileika Vestfjarða sem fjárfestingakosti og til búsetu.
 • Að segja 20-30 sögur af Vestfirðingum, einstaklingum og fyrirtækjum sem geta haft áhrif á ímynd svæðisins.
 • Að miðla almennum og sértækum upplýsingum Vestfirði svo sem fjárfestingakosti, umhverfismál og fleira gegnum vef og samfélagsmiðla.

Verkefnalýsing

Verkefnið er til þriggja ára. Verkefnið er hugsað sem framhald verkefnisins „Vestfirðingar – Almannatengsl“ sem var áhersluverkefni árið 2018. Á verkefnatímanum verða haldnir amk tveir stórir viðburðir á ári til að auka sýnileka svæðisins miðað við tiltekna markhópa.  Áherslur verða áfram lagðar á Vestfirðingar- sögur sem en á árinu 2020 verður sjónum beint að fyrirtækjum á svæðinu. Framsetning og miðlun efnis um Vestfirði skiptir miklu máli og hér er horft til þess að miðla efni um fjárfestingar á Vestfjörðum og láta vinna greiningar sem styðja við málflutning svæðisins um mikilvæg mál. 

Framkvæmdaraðili: Vestfjarðastofa 
Tímarammi - janúar - desember 2021
Framlag úr Sóknaráætlun 2021- Kr.22.500.000

Nýsköpunar- og samfélagsmiðstöðvar

 

Markmið 

 • Að stofna sjóð þar sem nýsköpunar- og samfélagsmiðstöðvar geta leitað í til að efla verkefni sín og starfsemi. 
 • Stuðla að uppbyggingu nýsköpunar- og samfélagsmiðstöðva á Vestfjörðum

Verkefnislýsing
Stofnaður var sjóður sem Vestfjarðastofa sé um þar sem tíu miljónir verði í boði fyrir  nýsköpunar- og samfélagsmiðstöðvar á Vestfjörðum. Úthlutun verður auglýst á vefsíðu Vestfjarðastofu og vefmiðlum á Vestfjörðum. 

Framkvæmdaraðili: Vestfjarðastofa 
Verkefnisstjóri - Agnes Arnardóttir
Tímarammi - janúar - desember 2021
Framlag úr Sóknaráætlun 2021- Kr.7.000.000-

Visit Westfjords

 

Markmið 

 • Að sinna árið 2021 beinni erlendri markaðssetningu á vestfirskri ferðaþjónustu, með vinnustofum, kynningum, blaðamanna-ferðum og samfélagsmiðlum.  
 • Að leggja áherslu á samfélagsmiðla og stafrænar lausnir í markaðssetningu svæðisins.
 • Að blása lífi í blogg Visit Westfjords undir nafninu Bestfjords. 

Verkefnislýsing
Verkefnið snýr að almennri markaðssetningu Vestfjarða sem áfangastað ferðamanna.  Verkefninu er skipt niður í fimm þætti:

1. Samfélagsmiðlar og vefur                      
2. Blaðamannaferðir 
3. FAM ferð 
4. Sýningar/vinnustofur 
5. Beinar auglýsingar 

Verkefnið er heilsteypt markaðsvinna fyrir Markaðsstofu Vestfjarða sem horfir til þeirra áhersluþátta sem settir hafa verið t.d með tilliti til lengingar ferðamannatímabilsins og dreifingar ferðamanna innan svæðisins.  

Framkvæmdaraðili: Vestfjarðastofa 
Verkefnisstjóri - Díana Jóhannsdóttir 
Tímarammi - janúar - desember 2021
Framlag úr Sóknaráætlun 2021- Kr. 16.500.000-