Fara í efni

Fundargerð 24. fundar stjórnar Vestfjarðastofu

17.03.2020 14:00

Fundargerð 24. stjórnarfundur Vestfjarðastofu og Fjórðungssambands Vestfirðinga 17. mars 2020

Fundur haldinn í stjórn Vestfjarðastofu þriðjudaginn 17. mars 2020 kl. 14.  Fundurinn haldinn í fjarfundi. Mætt voru: Hafdís Gunnarsdóttir, formaður, Hólmfríður Vala Svavarsdóttir, Kristján Jón Guðmundsson, Kristján G. Jóakimsson, Sigurður Hreinsson, Ágústa Ýr Sveinsdóttir, Jóhanna Ösp Einarsdóttir, Iða Marsibil Jónsdóttir og Víkingur Gunnarsson.  Auk þess sátu fundinn Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri og Aðalsteinn Óskarsson sviðsstjóri sem ritaði fundargerð.

Boðuð dagskrá fundarins er sem hér segir:

 1. Fundargerð 23. stjórnarfundar 4. febrúar 2020
 2. Skýrsla framkvæmdastjóra
 3. Ársreikningur - drög
 4. Strandabyggð - staða verkefnis
 5. Málefni landshlutasamtaka
  1. Áætlun um framlög jöfnunarsjóðs 2020
  2. Umsagnir:
   1. Þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu um Reykjavíkurflugvöll - drög
   2. Könnun á hagkvæmni strandflutninga – 367. Mál. - https://www.althingi.is/altext/150/s/0450.html
   3. Reglur Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða
   4. Önnur mál
    1. Greinargerð vegna fyrirspurnar Sambands Íslenskra sveitarfélaga
    2. Áskorun til ríkisstjórnar og þingflokka
    3. Fundargerðir annarra landshlutasamtaka, stýrihóps stjórnarráðsins um byggðamál og Sambands sveitarfélaga
    4. Ársfundir - Plan B

Framkvæmdastjóri kynnti að formanni hefði seinkað og bað hún um að Víkingur Gunnarsson,varaformaður setti fundinn. Varaformaður setti fundinn og gengið var til dagskrár.

1. Fundargerð 23. Stjórnarfundar, 4. febrúar 2020
Lögð fram fundargerð 23. stjórnarfundar til staðfestingar. Fundargerð áður kynnt í tölvupósti. Fundargerð borin upp og samþykkt.

2. Skýrsla framkvæmdastjóra
Munnleg skýrsla framkvæmdastjóra um stöðu verkefna frá síðasta fundi.

3. Ársreikningur - drög
Framkvæmdastjóri upplýsti að í samráði við formann væri gerð tillaga um að fresta þessum lið á dagskrá til fundar 31. mars n.k.

Hafdís mætti til fundar.

4. Strandabyggð Brothætt byggð - staða verkefnis
Framkvæmdastjóri kynnti stöðu verkefnisins. Verkefnisstjórn fundaði í fyrsta sinn í dag 17. mars. Auglýsing um starf verkefnastjóra birtist í Fréttablaðinu á helginni og á netmiðlum sl. föstudag og settur verður borði á bb.is til mánaðarmóta.

5.       Málefni landshlutasamtaka

a) Áætlun um framlög jöfnunarsjóðs 2020
Lagt fram til kynningar bréf frá Jöfnunarsjóði Sveitarfélaga um áætluð framlög fyrir árið 2020, nemur um 34,5 mkr.  

6.       Umsagnir:

a) Þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu um Reykjavíkurflugvöll - drög
Lögð fram drög að umsög um þjóðaratkvæðagreiðslu um Reykjavíkurflugvöll. Drög að ályktun samþykkt.

b) Könnun á hagkvæmni strandflutninga – 367. Mál. - https://www.althingi.is/altext/150/s/0450.html
Lagt fram til kynningar.

7.       Reglur uppbyggingarsjóðs Vestfjarða
Framkvæmdastjóri fór yfir endurskoðaðar reglur Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða og vinnu við endurskoðun matsblaðs og verklag við kjör í úthlutunarnefnd og fagráð Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða.  

Hafdís Gunnarsdóttir vék af fundi og varaformaður Víkingur Gunnarsson tók við fundarstjórn.

8.       Önnur mál

a) Greinargerð vegna fyrirspurnar Sambands Íslenskra sveitarfélaga
Lögð fram og kynnt greinargerð Vestfjarðastofu/FV sem unnin var í samstarfi við sveitarfélög á Vestfjörðum að beiðni Sambands íslenskra sveitarfélaga. Óskað var eftir greinargerðinni í tengslum við undirbúning ríkisstjórnar að viðbrögðum við efnahagsástandi í tengslum við Covid 19 veiruna.

b) Áskorun til ríkisstjórnar og þingflokka
Framkvæmdastjóri vísaði til umræðu í fyrra lið  og hefði í samráði við formann gert tillögu að áskorun til ríkisstjórnar og þingflokka. Rætt um efni áskorunnar og eftirfarandi samþykkt samhljóða. 

Áskorun til ríkisstjórnar og þingflokka frá stjórn Vestfjarðastofu

Efnahagsástand það sem hefur verið að skapast í tengslum við Covid 19 og efnahagshorfur á næstu árum, þrýstir mjög á að auka útflutningstekjur og þá ekki síst í nýjum atvinnugreinum. Á Vestfjörðum er að finna hagfelldar náttúrulegar aðstæður og auðlindir sem nýta má með sjálfbærum hætti.  Nýting þeirra er þegar hafinn með uppbyggingu í sjókvíaeldi og kalkþörungaverksmiðju á Bíldudal, eins er í undirbúningi kalkþörungaverksmiðja í Súðavík. Miklar tafir hafa hinsvegar orðið á uppbyggingunni sökum hægagangs í málsmeðferð og hreint út sagt ákvarðanafælni innan stjórnkerfisins og er svo enn.

Sjókvíaeldi á Íslandi
Á Vestfjörðum og Austfjörðum hefur eldi laxfiska í sjó vaxið hratt á undanförnum árum og er nú meginhluti tekna af fiskeldi. En á síðasta ári námu útflutningstekjur fiskeldis 25 milljörðum króna sem var 90 % aukning frá árinu 2018. Tækifæri er nú til að auka útflutningstekjur enn frekar, ef þess sé gætt að afgreiðsla leyfisveitingar í fiskeldi sé með eðlilegum hætti. Þá skapast einnig tækifæri fyrir sveitarfélög og önnur fyrirtæki að auka fjárfestingu og fyrir stjórnvöld að setja aukinn kraft í uppbyggingu innviða.

Áhættumat erfðablöndunar og framleiðslumörk.
Framleiðsla í fiskeldi á Íslandi hefur verið afmörkuð með áhættumati erfðablöndunar og burðarþoli eldissvæða. Áhættumat erfðablöndunar gefur rými fyrir framleiðslu um 71 þús tonn sem gæfi um 71 milljarða króna í útflutningsverðmæti, en ef leyfi væru gefin miðað við  burðarþol eldissvæða gæti framleiðslan gefið um 115 milljarða, miðað við 115 þús t framleiðslu. Áhættumat erfðablöndunar hefur verið í endurskoðun hátt í þrjú ár. Nú er boðað að nýtt áhættumat verði kynnt þann 19. mars n.k..  Áhrif af niðurstöðu þessa mats geta því orðið gríðarleg fyrir hagsmuni þjóðarbúsins á þessum erfiðu tímum. Það er því augljós krafa að ríkisstjórn og Alþingi vinni strax úr niðurstöðum áhættumatsins og geri allt til að fiskeldi geti orðið ein af stærri stoðum íslensks efnahagslífs. 

Vinnsla kalkþörungs á Bílduldal og Súðavík
Ítrekaðar tafir hafa verið á umsókn stækkun vinnslu á Bíldudal frá árinu 2016 og áformum á uppbyggingu nýrrar verksmiðju í Súðavík frá árinu 2014.  Gögn málsins hafa lengi legið fyrir en málið er á höndum ríkisstofnana á borð við Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun og Orkustofnun. Með því að hraða málsmeðferð og koma á uppbyggingu nýrra verksmiðju, þá mun útflutningsverðmæti á næstu þrem árum, aukast úr 1 í 3 milljarða og fjölga störfum um allt að 30. Eru þá ótalin áhrif af fjárfestingu í verksmiðju, höfn og orkumannvirkjum á uppbyggingartíma.

Klárum málin!
Mál er að linni og krafan er að unnið verði af festu og ákveðni að uppbyggingu þessara mikilvægu atvinnutækifæra, landi og þjóð til hagsbóta. Stjórnkerfið hefur sýnt sig geta tekið höndum saman og náð að leiða mál hratt og vel til niðurstöðu, til dæmis í framhaldi af óveðrum í desember. Hér er um að ræða sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda sem háð eru ströngustu reglum og einfaldlega óskað eftir að mál verði kláruð innan stofnana ríkisins og á Alþingi.

c) Fundargerðir annarra landshlutasamtaka, stýrihóps stjórnarráðsins um byggðamál og Sambands sveitarfélaga
Fundargerðir lagðar fram til kynningar.

d) Ársfundir - Plan B
Umræða um tillögu að ársfundadegi 27. Apríl n.k. og mögulegt Plan B vegna óvissu varðandi áhrif Covid 19 veirunnar. Rætt um efni máls og samþykkt að fresta ársfundi fram í júní n.k.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 15.20