Fara í efni

Sterkar Strandir

Sterkar Strandir
Sterkar Strandir er byggðaþróunarverkefni í Strandabyggð sem rekið er undir merkjum "Brothættra byggða" og hefur það meginmarkmið að stöðva viðvarandi fólksfækkun. 

Brothættar byggðir er ein af aðgerðum Byggðaáætlunar 2020-2024 og er sértækt verkfæri Byggðastofnunar til að aðstoða byggðarlög sem standa höllum fæti. Verkefnið er ætlað byggðarlögum sem glímt hafa við viðvarandi fólksfækkun, fækkun atvinnutækifæra og það að atvinnulíf og þjónusta hafa veikst.  Verkefnið er samstarfsverkefni heimamanna, Strandabyggðar, Byggðastofnunar og Vestfjarðastofu og er verkefnisstjórn skipuð fulltrúum þessara aðila. 

Verkefnið er unnið í fjórum áföngum, undirbúningi, stefnumótun og áætlanagerð, framkvæmd og lok. Nú er unnið að fyrsta áfanga. Verkefnið er til 3ja ára með möguleika á fjórða árinu ef á þarf að halda. 

Um er að ræða aðra úthlutun í verkefninu en verkefnið er hluti af byggðaþróunarverkefninu Brothættar byggðir. Umsóknarfrestur er til kl 16:00, 31. janúar 2022. Hægt er að sækja um styrki á vef Vestfjarðastofu, hér

Meginmarkmið verkefnisins Sterkar Strandir eru eftirfarandi:

• Sterkir innviðir og öflug þjónusta
• Stígandi í atvinnulífi
• Stolt og sjálfbært samfélag

Væntanlegar umsóknir þurfa að taka mið af þessum markmiðum.

Á vef Byggðastofnunar eru nánari reglur um styrkveitingar. Athugið að ekki er krafist mótframlags frá umsækjanda. Það styrkir umsókn ef verkefnið laðar fram fjármuni og krafta aðstandenda verkefnisins og samstarfsaðila. Samstarf aðila sem að jafnaði starfa ekki saman styrkir umsóknina. Umsækjendur er hvattir til að lesa ofangreindar leiðbeiningar og leita sér aðstoðar hjá verkefnisstjóra. Vönduð umsókn sem styður við framtíðarsýn og meginmarkmið verkefnisins er líklegri til árangurs.

Nauðsynlegt ítarefni til aflestrar fyrir umsækjendur: Framtíðarsýn og markmið og Samantekt íbúaþings.

Lokaskýrslum verkefna sem fengu styrk árið 2021 skal skila hér.

Lokaskýrslum verkefna sem fengu styrk árið 2022 skal skila hér.

Tengdar fréttir