Fara í efni

Sterkar Strandir

Sterkar Strandir
Sterkar Strandir er byggðaþróunarverkefni í Strandabyggð sem rekið er undir merkjum "Brothættra byggða" og hefur það meginmarkmið að stöðva viðvarandi fólksfækkun. 

Brothættar byggðir er ein af aðgerðum Byggðaáætlunar 2020-2024 og er sértækt verkfæri Byggðastofnunar til að aðstoða byggðarlög sem standa höllum fæti. Verkefnið er ætlað byggðarlögum sem glímt hafa við viðvarandi fólksfækkun, fækkun atvinnutækifæra og það að atvinnulíf og þjónusta hafa veikst.  Verkefnið er samstarfsverkefni heimamanna, Strandabyggðar, Byggðastofnunar og Vestfjarðastofu og er verkefnisstjórn skipuð fulltrúum þessara aðila. 

Verkefnið er unnið í fjórum áföngum, undirbúningi, stefnumótun og áætlanagerð, framkvæmd og lok. Nú er unnið að fyrsta áfanga. Verkefnið er til 3ja ára með möguleika á fjórða árinu ef á þarf að halda. 

Um er að ræða fyrstu úthlutun í verkefninu en verkefnið er hluti af byggðaþróunarverkefninu Brothættar byggðir. Umsóknarfrestur er til kl 12 á hádegi 24. júlí 2020. Hægt er að sækja um styrki á vef Vestfjarðastofu, hér

Alþingi ákvað að veita auknu fjármagni til verkefna á vegum Brothættra byggða og því eru til ráðstöfunar 13,7 m. kr. í þessari úthlutun. Verkefni sem verða styrkt að þessu sinni og hljóta styrk úr aukaframlagi Alþingis til Brothættra byggða á þessu ári þurfa að vera hafin í síðasta lagi 1. september 2020 og lokið eigi síðar en 1. apríl 2021 og eru umsækjendur beðnir um að hafa það að leiðarljósi við gerð umsókna.

Meginmarkmið verkefnisins Sterkar Strandir eru eftirfarandi:

• Sterkir innviðir og öflug þjónusta
• Stígandi í atvinnulífi
• Stolt og sjálfbært samfélag

Væntanlegar umsóknir þurfa að taka mið af þessum markmiðum.

Á vef Byggðastofnunar eru nánari reglur um styrkveitingar, markmiðaskjal verkefnisins. Athugið að ekki er krafist mótframlags frá umsækjanda. Það styrkir umsókn ef verkefnið laðar fram fjármuni og krafta aðstandenda verkefnisins og samstarfsaðila. Samstarf aðila sem að jafnaði starfa ekki saman styrkir umsóknina. Umsækjendur er hvattir til að lesa ofangreindar leiðbeiningar og leita sér aðstoðar hjá verkefnisstjóra. Vönduð umsókn sem styður við framtíðarsýn og meginmarkmið verkefnisins er líklegri til árangurs.

Nauðsynlegt ítarefni til aflestrar fyrir umsækjendur: Framtíðarsýn og markmið og Samantekt íbúaþings.

Lokaskýrslum verkefna sem fengu styrk skal skila hér.

Tengdar fréttir