Fara í efni

Funduszu Rozwojowego Zachodnich Fiordów

Celem Funduszu Rozwojowego Zachodnich Fiordów jest wspieranie lokalnych projektów z zakresu kultury, aktywizacji zawodowej i innowacji oraz rozdysponowanie dofinansowań do działalności tutejszych ośrodków kultury.

Nabór wniosków o granty został otwarty. Termin składania wniosków upływa 2 listopada 2023 o godz. 16:00.

Akceptowane są podania w języku islandzkim lub angielskim, zalecane jest jednak załączenie przynajmniej podsumowania projektu w języku islandzkim.

O przyznanie środków z Funduszu mogą ubiegać się zarówno jednostki (osoby pełnoletnie), jak i stowarzyszenia społeczne, firmy i fundacje zlokalizowane w Zachodnich Fiordach. Wnioskodawcy muszą posiadać islandzki numer identyfikacyjny kennitala.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej na stronie http://www.vestfirdir.is/uppbyggingarsjodur . Przed wystąpieniem o dofinansowanie na nowy projekt należy się upewnić, że zostały złożone raporty końcowe lub raporty postępu za wszelkie poprzednie projekty korzystające z dofinansowania.

a)      Podania są rozpatrywane w sposób fachowy. Pod uwagę brane są jakość i wiarygodność zarówno samego podania, jak i projektu, jego produktywność oraz potencjalny wpływ na lokalny rynek pracy, innowację, zasoby ludzkie i życie mieszkańców regionu.

b)      Dofinansowanie z Funduszu Rozwojowego może pokryć do 50% całkowitego kosztu projektu.

c)      Lista płac wnioskodawcy oraz wpłaty okołopracownicze muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi branżowymi porozumieniami grupowymi.

 Projekty kwalifikujące się do dofinansowania

a)      Dofinansowania przyznawane w ramach Funduszu Rozwojowego muszą być zgodne z założeniami Planu Regionalnego dla Zachodnich Fiordów.

b)      Fundusz Rozwojowy wspiera projekty, które mają na celu rozbudowę lokalnego rynku pracy oraz wzbogacenie życia kulturalnego i innowacji w regionie.

 Do projektów kwalifikujących się do programu dofinasowania należą m.in.:

 • Analiza i przekaz wyników badań
 • Festiwale kulturalne
 • Tworzenie miejsc pracy dla lokalnej młodzieży
 • Projekty przyjazne środowisku wspierające zrównoważony rozwój
 • Innowacje
 • Projekty z zakresu oświaty promujące współpracę między placówkami szkolnymi
 • Wydarzenia kulturalne
 • Rozwój rynku pracy
 • Tworzenie planów biznesowych
 • Tworzenie planów promocyjnych
 • Wdrażanie nowych udogodnień w procesy produkcyjne towarów
 • Rozwój procedur produkcyjnych

Fundusz Rozwojowy nie finansuje:

 • Inwestycji w firmy, zakupu działek ziemskich ani zakupu nieruchomości
 • Zakupu sprzętu komputerowego lub biurowego za wyjątkiem dofinasowań przyznanych na założenie i prowadzenie działalności
 • Rejestracji reliktów kulturowych lub konserwacji zabytków
 • Tradycyjnych festynów miejskich, regularnej działalności związków sportowych, muzeów oraz regularnej działalności szkolnej
 • Środków, które miałyby być przeznaczone wyłącznie na projekty badawcze. Zamiast tego przychylniejszym okiem patrzy się na te badania, których wyniki mają zastosowanie w praktyce bądź też takie, które skupiają się na przeniesieniu teorii na procesy produkcyjne.
 • Kosztów zaksięgowanych przed dniem 1 stycznia 2024.

c)      Projektom lub uczestnikom finansowania otrzymującym dofinansowanie wyższe niż 200 tys. euro na przestrzeni trzech lat musi towarzyszyć podanie zgodne z art. 3 regulacji Komitetu Wykonawczego Unii Europejskiej nr. 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

 •