Fara í efni

Sóknaráætlun Vestfjarða

Sóknaráætlun Vestfjarða
Sóknaráætlun Vestfjarða er sértæk byggðaáætlun fyrir Vestfirði og jafnframt samheiti yfir samning landshlutasamtaka sveitarfélaga við hið opinbera um fjármögnun áhersluverkefna sóknaráætlunar og Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða. Sóknaráætlun Vestfjarða fyrir árin 2020-2024 var samþykkt á fundi stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga/Vestfjarðastofu þann 21. október og kynnt á 4. Haustþingi Fjórðungssambands Vestfirðinga á Hólmavík 25.-26. 

Sóknaráætlanirnar fela í sér stöðumat, framtíðarsýn, markmið og aðgerðir og eru þær unnar í  samráði við heimamenn. Áhersluverkefni og verkefni styrkt af uppbyggingarsjóðum taka mið af áherslum sóknaráætlana í hverjum landshluta.

Í samningi um sóknaráætlun kemur fram að landshlutasamtökin skipi samráðsvettvang þar sem tryggð er sem breiðust aðkoma ólíkra aðila og gætt að búsetu-, aldurs- og kynjasjónarmiðum. Landshlutasamtökin skilgreina hlutverk og verkefni samráðsvettvangs og skal hann hafa beina aðkomu að gerð sóknaráætlunar landshlutans og vera upplýstur um framgang hennar. Gert er ráð fyrir að samráðsvettvangurinn komi saman a.m.k. árlega.  
Einnig er skipað í sjö manna framkvæmdaráð samráðsvettvangsins og er hlutverk hans að vinna með stjórn og starfsmönnum FV að tillögum að áhersluverkefnum. 

 Skýrslur  

Til að fá lokagreiðslu vegna Áhersluverkefna þá fyllið út skýrslu sem er að finna hér